Esta es la historia de un hombre que siente piedad y se siente humano. Y así es como transcurre esta historia, desde el principio hasta el final.

lunes, 23 de abril de 2007

No al prestamo de pago en bibliotecas

¡Feliz día del libro a todos! Podría festejarlo de muchas formas, pero creo que una de las mejores que he encontrado para el día de hoy consiste en defenderlo así:

http://noalprestamodepago.org/
domingo, 15 de abril de 2007

La casa como excusa. Parte I: el personaje


Esta semana he leído un artículo publicado en Η Καθημερινή titulado Ιδιώτες αποκαθιστούν την οικία Λαπαθιώτη (Particulares restablecen la casa de Lapathiotis), escrito por un buen amigo, Δημήτρης Ριγόπουλος.

Cuenta el artículo que la casa en la que vivió y murió el poeta griego Ναπολέων Λαπαθιώτης vuelve a estar habitada. Este edificio fue construido a principios de la década de 1880, un periodo de transición del final del neoclásico en Atenas, en el que se experimentaba con nuevas formas. Gran parte de estas características se habían perdido con el paso del tiempo, ya que el edificio había estado deshabitado y abandonado por sus dueños, a la vez que protegido por el Estado griego. Finalmente, la casa fue vendida, y sus actuales dueños, después de rescatar y rehabilitar la construcción, van a usarla para lo que fue construida: residencia particular.

Este artículo me ha servido como excusa para descubrir a este poeta del que poco sabía y escribir lo que he encontrado sobre él y su obra. No he encontrado prácticamente nada en castellano (ni en inglés) sobre el autor y su obra. Sólo en Wikipedia hay un pequeño artículo en inglés. Así que, aunque ello haga que este post sea un poco largo, he traducido lo que he encontrado sobre su biografía. Sobre todo agradecer al blog de Sarantakos. Espero que con vuestra ayuda descubramos muchas cosas más.

Λαπαθιώτης nació en Atenas el 31 de Octubre de 1888. Su padre fue un importante milita político que participó en los momentos más importantes de la Grecia de la época. En 1896 lar y familia se trasladó a Nauplia (la que fue la primera capital de la Grecia moderno), ya que su padre fue ascendido a oficial de artillería y destinado a esta ciudad. El año siguiente se declara la guerra greco-turca y su padre es enviado al frente en Epiro. El poeta y su madre regresan a Atenas. En esa época comienza a colaborar con la revista Διάπλασις Των Παίδων (Formación de los niños). En 1899 empieza los estudios secundarios, donde conoce a Σπύρο Τρικούπη* y mantiene una amistad de muchos años. Empieza a escribir poemas (sobre todo pentadecasílabos) y publica en un pequeño periódico. También escribe una novela que nunca acabará, Οι Περιπέτειες του Κονστάν Λαβρέτ (Las aventuras de Konstan Lambet). En 1901 se imprimirá su obra de teatro Νέρων ο Τύρρανος (Nerón el Tirano). Como profesora de piano tiene a Αθηνά Σερεμέτη, y en su casa conocerá a muchos intelectuales de la época. En 1903 su padre es elegido diputado por Τύρναβος. En 1905 comienza la Universidad, matriculandose en la Facultad de Derecho a la vez que continua su colaboración literaria, esta vez en la revista Ο Νουμάς, para dos años depués, junto con otros colegas, crear la revista Ηγησώ, en la que se publicarán muchos de sus poemas. En 1908 conoce a los escritores Κ. Χρηστομάνος y a Άγγελο Σικελιανός y ese año publica en la revista Ελλάδα. En 1909 termina la universidad y se alista en el ejército, a la vez que su padre jura el cargo de Ministro de Defensa. En 1911 su padre es encarcelado por el gobierno de Βενιζέλος. En 1912 estalla la guerra de los balcanes y nuevamente se alista en el ejército. En 1914 publica en Ο Νουμάς su famoso Μανιφέστο (en el próximo post hablaré de este manifiesto), que provoca diversas reacciones. En 1916 su padre se adhiere al movimiento de Βενιζέλος y el poeta conoce a este gran político griego ese mismo año. Se publica su poema Κραυγή (Grito) en Ριζοσπάστη (Radical). Acompaña a su padre a Egigto en calidad de interprete con el grado de subteniente. Un año después, conoce a Κ. Π. Καβάφης. A su vuelta a Atenas, continua con su puesto de intereprete durante tres años en el Servicio del Estado Mayor. A partir de ese momento, su estilo de vida cambia. Sale mucho por la noche y se recluye en su casa durante el día (en ese momento ya vive en su propia casa de Εξάρχεια). En 1924 se ocupa de la poesía y la personalidad de Καβάφης. Ese mismo año empieza la colaboración con la revista Μπουκέτο (Ramo). El año siguiente publica Καλλιτεχνική και Φιλολογική Ζωή (Vida artística y filológica), aunque sólo se publican tres números. En 1927 se adhiere a la ideología comunista. El arzobispo de Atenas publica el 1 de Mayo de ese año un texto en el que se pide su exclusión de la iglesia. En 1930 sigue escribiendo y colabora con Νέα Εστία (Nuevo Hogar), aunque su vida nocturna no cesa. Un año después visita a Καβάφης que se encuentra en ese momento enfermo (moriría dos años después). En 1937 muere su madre y esto hace que se hunda en dolor. En 1939 se publica la primera antología de sus poemas, a la vez que empieza a tener graves problemas económicos. En 1940, con la guerra, los problemas mentales se unen a los económicos. Se encuentra en la miseria económica y agotado físicamente por su larga adicción a las drogas. Para sobrevivir empieza a vender su rica biblioteca. En 1943 se va a publicar la segunda antología de sus poemas, y cuando se está preparando la firma del contrato, en el último momento, la publicación se cancela por razones desconocidas. A partir de aquí, comunica reiteradamente a sus amigos la intención de suicidarse. Por esa época, colabora con el ejercito guerrillero de Ε.Λ.Α.Σ. (el mayor grupo de resistencia contra la ocupación nazi), llegando a convocar un grupo en su casa, donde hace entrega del arma de su padre. En 7 de Enero de 1944 acaba con su vida disparandose con un revólver. De acuerdo con sus deseos, permance sin enterrar durante tres días por miedo a la catalepsia. Los gastos de su entierro fueron cubiertos por una colecta hecha entre sus amigos.


Si alguien va a Atenas y quiere conocer conocer la fachada de la casa del poeta, ésta se encuentra en la calle Κουντουριώτου 23 esquina con Οικονόμου, en el barrio de Εξάρχεια, justo detrás del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y cerca de la colina de Στρέφης. Aquí está el enlace del mapa.


Hasta aquí la parte en la que hablo del personaje y su vida. En unos días publicaré la segunda parte en la que aparecerá parte de su obra, pero como no he encontrado nada en castellano, voy a tener que dedicarme a la traducción.


* Lanzo un pequeño reto para todos: este personaje, Σπύρο Τρικούπη, tiene que ser importante ya que aparce en las biografías de Λαπαθιώτης y además tiene una calle en Atenas, que para mayor casualidad, está a apenas 50 metros de la casa de Λαπαθιώτης, ya que corta la calle Κουντουριώτου, pero no encuentro nada sobre él ¿alguien conoce la biografía de este personaje?

miércoles, 11 de abril de 2007

Tres poetas: Safo-Kavafis-Sajtouris


οὐκ οἶδ' ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήμματα­
No sé que decidir: dos son mis pensamientos.

ΨΑΠΦΩ
Safo. Poemas y testimonios. Edición de Aurora Luque. Ed. Acantilado. Barcelona, 2005.................................................................................................................................................................................................................................
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ


Σὰν ἔξαφνα, ὥρα μεσάνυχτ', ἀκουσθεῖ
Cuando de repente, a medianoche, se oiga
ἀόρατος θίασος νὰ περνᾶ
la invisible compañía que pasa
μὲ μουσικὲς ἐξαίσιες, μὲ φωνὲς
con músicas exquisitas, con voces
τὴν τύχη σου ποὺ ἐνδίδει πιά, τὰ ἔργα σου
tu suerte que ya cede, tus obras
ποὺ ἀπέτυχαν, τὰ σχέδια τῆς ζωῆς σου
que fracasaron, los proyectos de tu vida
ποὺ βγῆκαν ὅλα πλάνες, μὴ ἀνοφέλετα θρηνήσεις.
que terminaron todos mal, no te lamentes inútilmente.
Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος,
Como dispuesto hace tiempo, como un valiente,
ἀποχαιρέτα την, τήν Ἀλεξάνδρεια ποὺ φεύγει.
despídete de ella, de Alejandría que se va.
Πρὸ πάντων νὰ μὴ γελασθεῖς, μὴν πεῖς πῶς ἧταν
Sobre todo no te engañes, no digas que fue
ἕνα ὄνειρο, πὼς ἀπατήθηκεν ἡ ἀκοή σου·
un sueño, que tu oído fue engañado;
μάταιες ἐλπίδες τέτοιες μὴν καταδεχθεῖς.
no aceptes esas vanas esperanzas.
Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος,
Como dispuesto hace tiempo, como un valiente,
σὰν ποὺ ταιριάζει σε ποὺ ἀξιώθηκες μιὰ τέτοια πόλι.
como corresponse a quien fue digno de tal ciudad.
πλησίασε σταθερὰ πρὸς τὸ παράθυρο,
acércate resueltamente a la ventana,
κι ἄκουσε μὲ συγκίνησιν, ἀλλ' ὄχι
y oye con emoción, pero no
μὲ τῶν δειλῶν τὰ παρακάλια καὶ παράπονα,
con los ruegos y lamentos de los cobardes,
ὡς τελευταία ἀπόλαυσι τοὺς ἤχους,
como un último placer, esos sonidos,
τὰ ἐξαίσια ὄργανα τοῦ μυστικοῦ θιάσου,
los instrumentos exquisitos de la misteriosa compañia
κι ἀποχαιρέτα την, τὴν Ἀλεξάνδρεια ποὺ χάνεις.
y despídete de ella, de Alejandría, que pierdes.

................................................................................................................................................................................................................................Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ*


Κάθε χρόνο

Cada año

κατά τὸ μήνα Αὔγουστο
hacia el mes de agosto
εἰσβάλλει στὸ προαύλιο
irrumpe en el patio

τοῦ Μοναστεριοῦ τοῦ Πόρου
del Monasterio de Poros

ἠ μαύρη πεταλούδα τού Μοναστεριοῦ
la mariposa negra del Monsaterio

πετάει ἀπὸ πέτρα σὲ πέτρα
vuela de piedra en piedra

τὰ παιδιὰ προσπαθοῦν νὰ τὴν πιάσουν
los niños intentan cogerla
ἀλλα δὲν τὸ κατορθώνουν
pero no lo consiguen

εἶναι ἡ Ἅγια-Πεταλούδα
es la Santa Mariposa
τοῦ Μοναστεριοῦ τοῦ Πόρου
del Monasterio de Poros

πετάει ἀπὸ πέτρα σὲ πέτρα
vuela de piedra en piedra
μόνο γιὰ λίγες μέρες
sólo por pocos días

καὶ ὕστερα χάνεται
y después desaparece
γιὰ νὰ ξαναεμφαωιστεῖ
para reaparecer
πάλι τὸν ἄλλο Αὔγουστο
otra vez el próximo año

ἡ Ἅγια μαύρη-Πεταλούδα
la Santa Mariposa negra

τοῦ Μοναστεριοῦ τοῦ Πόρου...
del Monasterio de Poros...

ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
ἀνάποδα γυρίσαν τὰ ρολόγια, ἐκδ. Κέδρος, 1998

*Πόρος Τροιζηνίας


lunes, 9 de abril de 2007

Grecia en Irlanda

Mi afición al mundo griego, tanto clásico como moderno, me lleva siempre a buscar las relaciones griegas de casi todo lo que me rodea. A veces es relativamente fácil, como la etimología de muchas palabras castellanas o las influencias del arte griego. Sin embargo, desde que vivo en Irlanda el reto de buscar las relaciones entre las dos naciones-culturas ha sido mayor de los esperado. Parece que no hay nada que pueda relacionarlos. La primera opción es buscar las posibles huellas dejadas por los griegos clásicos aquí, pero rápidamente hay que descartarla. Si siquiera existe constancia claras de asentamientos romanos en la isla. Así que, lo mejor sería desistir, no existe nada. ¿Nada? Investigando y "perdiendo" unas cuantas horas ante la pantalla, van apareciendo finos hilos que unen estas dos puntas de Europa. Esto es lo que he encontrado hasta ahora. Muchas de esta conexiones son muy débiles y otras no están muy claras. Pido perdón desde ahora por forzar quizás demasiado mi deseo de encontrar puentes entre ambas.

Lo primero que habría que decir es que Irlanda en Celta y la palabra “celta” viene de la palabra “Keltoi”, quienes pudieron hablerlo tomando prestado de los íberos o los ligueres, y está relacionada con el vocabulario griego y que se referiría a un gran pueblo bárbaro.

Estrabón (Στράβων, 63 adC-19), famoso geógrafo e historiador griego, recorrió gran parte del Imperio aprovechando la pax romana. Estrabón insistió que el límite norte de del mundo habitado debía ser Ierne, Irlanda. Y así aparece en los mapas que se han dibujado según la obra Geographia de Estrabon.

Otro de los padres de la geografía, el geógrafo griego-alejandrino Claudio Ptolomeo (Κλαύδιος Πτολεμαῖος, c. 90-c.168 dC) dibujó también la isla de Irlanda en el Mapa Mundi de su obra Geographia. Aunque Ptolomeo seguramente fuese ciudadano romano, escribía y hablaba en griego. Seguramente los romanos nunca llegaron a Irlanda, aunque conocían de su existencia y tendrían relaciones con sus habitantes. Así Ptolomeo sabría de la isla y pudo dibujarla.

Según una tradición razonable que aparece en el Libro de las invasiones irlandés (Leabhar Ghabhála Érenn), en el siglo XIII a.C. los milesios irlandeses de origen cretense huyeron a Siria pasando por Asia Menor y desde allí navegaron hacia el oeste hasta Getulia en el norte de África, y por fin llegaron a Irlanda pasando por Brigantium (Compostela, en el noroeste de España).

Los Firbolgs son una raza mitológica celta que escaparon de Grecia para regresar a Irlanda, la tierra de sus ancestros, los Nemedos. En Grecia habían sido perseguidos y estaban bajo servidumbre y exclavitud y escaparon en una embarcación hecha de cuero. Llegaron en tres grupos, los fir-bolg, los fir-domnan y los galioin. Más tarde fueron vencidos por los danaanos.

Hay una tradición irlandesa que afirma que un príncipe de Heber, o Eber, vino de España con sus seguidores a Irlanda. Algunos escritores irlandeses dicen que Eber es Ebro, el río que atraviesa la península Ibérica en su parte noroccidental, y que el tiempo en el que sucedió tal emigración fue cuando los romanos tomaron el control de esa región de la Península Ibérica. Muchos nombres irlandeses tienen títulos náuticos: Morissey, Moriarty, etc. de mor = mar. Los hallazgos de ogham en el sur de Irlanda muestran que el alfabeto no sigue el orden latino sino el griego arcaico, que pudo haber sido aprendido en el país del Ebro.

En uno de los asentamientos más antiguos de Irlanda, Mann, como otros asentamientos irlandeses, conserva tradiciones de haber sido colonias de pueblos ultramarinos que extrañamente llevan nombres que parecieran griegos. La posibilidad que los griegos hayan llegado tan al norte no es absurda. Irlanda misma podria ser la mitica Hiperborea.

Los monasterios irlandeses durante los siglos VI-VIII asumieron un papel decisivo en el mantenimiento de la cultura grecolatina porque su situación geográfica había dejado al país a salvo de las invasiones sucesivas a la caída del Imperio Romano de Occidente. Se dice que, durante siglos, sólo en Irlanda había quien supiera leer los códices griegos. De esa tradición, proviene Juan Escoto Eriúgena, gran figura teológica del s. IX que tradujo del griego al latín la obra del falso Dionisio Areopagita.

El escritor irlandés Oscar Fingal O'Flahertie Wills (más conocido como Oscar Wilde) llegó a decir: "Somos los más grandes habladores después de los griegos".

Esto es todo lo que he encontrado por ahora, pero seguiré buscando. Se agradece cualquier sugerencia o corrección.

sábado, 7 de abril de 2007

Certificado de Conocimiento de Lengua Griega


El Centro de Lengua Griega (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) es una organización fundada en Salónica en 1994, dependiente del Ministerio de Educación Nacional griego y en colaboración con los de Asuntos Exteriores y de Cultura. Sus funciones principales son las de promover la lengua griega dentro y fuera de Grecia, reforzar la identidad nacional griega de la diáspora, organizar la enseñanza de la lengua griega dentro y fuera del país, así como el apoyo a los profesores, y la producción de material para la enseñanza.

Dentro de sus funciones está también la de organizar el Certificado de Conocimiento de Lengua Griego, un examen oficial que certifica el nivel de conocimiento de griego moderno. Consta de cuatro niveles (A,B,C,D) y se realiza cada año a mediados de mayo. El Centro autorizada a diferentes universidades y organismos de todo el mundo para realizar dicho examen. La matrícula cuesta 65 € para los dos primeros niveles y 75 € para los dos restantes. El examen incluye comprensión oral y escrita, así como una conversación en griego.

El próximo 15 de mayo voy a presentarme al nivel A de este Certificado. El Centro autorizado que he elegido es el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que a partir de ahora ¡a estudiar!

domingo, 1 de abril de 2007

Comamos libros


En estos días estoy leyendo un más que interesante libro. Con él no sólo se disfruta leyendo, sino que también se puede disfrutar comiendolo. Se trata de The Classical Cookbook, de Andrew Dalby y Sally Grainger. The British Museum Press, 2003. El primero se ha encargado de las traducciones y los antecedentes históricos mientras que la segunda de la búsqueda y adaptación de las recetas. En él se encontraran muchas recetas de las cocinas de Roma y de los griegos, algunas tal como eran y otras adaptadas a nuestro tiempo. Para la mayoría de nosotros, los ingredientes serán muy cercanos y los encontraremos en nuestras despensas y tiendas: miel, vino, aceite de oliva, vinagre, oregano, comino. Sólo uno de los esenciales ingredientes no es de uso común en occidente: el garum o liquamen, esa salsa de pescado obtenida de la fermentación de pescado y de sus vísceras (hasta tres meses). Pero hoy en diá, gracias a la proliferación de la cocina asiática (afortunadamente), podemos encontrar este Fish Sauce en la mayoría de tiendas de productos orientales. Este producto es básico en las cocinas vietnamita (nuoc man) y tailandesa (nam pla). Al principio, el olor es un poco desagradable (recordad como se hace, dejando pudrir literalmente el pescado). Pero es un sustituto perfecto de la sal. Si os decidís a utilizarlo, pensad que no es un producto tan exótico para nosotros: se han encontrado restos arqueológicos de industrias de producción de garum en el sur de España. Así que tan nuestro es el aciete de oliva y el vino como esta salsa de pescado, aunque la botella que compremos este escrita en un idioma irreconocible. Eso si, si lo vas a usar, utiliza un poco, ya que es muy fuerte.


Pero este libro no es sólo de recetas. Es un buen manual de historia de la cocina clásica, en el que se describe todos los aspectos culinarios: desde cómo era un banquete hasta los utensilios que se empleaban, todo regado con innumerables citas de autores clásicos (la mayoria latinos).

Si os ha interesado y os ha entrado algo de hambre clásica, aquí os dejo una de las recetas del libro, de las fáciles, para empezar: Pasta de aceitunas. Esta pasta era usada tanto por los griegos como por los romanos y ha llegado a nuestros días. Debe de ser uno de los platos más antiguos que han llegado hasta hoy, ya que, sugún los autores del libro, Homero ya habla de esta pasta de aceitunas. Esta receta está sacada de la obra De Agricultura de Catón el Viejo.

120 gr. ACEITUNAS NEGRAS
120 gr. ACEITUNAS VERDES
60 ml. VINAGRE DE VINO TINTO
60 ml. ACEITE DE OLIVA
1 cucharada colmada HOJAS DE HINOJO PICADO o
RAIZ DE HINOJO PICADO
2 cucharadas CILANTRO FRESCO PICADO
2 cucharadas RUDA FRESCA PICADA O SECA
3 cuharaditas colmadas MENTA FRESCA PICADA (4 si es seca)


Deshuesar las aceitunas, picarlas toscamente. Echar el vinagre y el aceite de oliva. Añade entonces las hierbas y mezclalo todo. Pasalo a un recipiente, pon un poco de aceite de oliva en la parte de arriba y tápalo.

En este preciso momento se puede comer, como dice el mismo Catón. Pero si lo dejas unos días, mejorará con el marinado. Luego, ¡a disfrutar! Prueba a acompañarlo con un queso de oveja fuerte como, por que no, feta.

¡Qué aproveche!